Życzenia Wielkanocne

Kiedy Wydaję się, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna.                                                                                                                                                                            Jan Twardowski

Koleżanki i Koledzy.
Święta Wielkanocne to czas dobra i nadziei, czas wzajemnej życzliwości.
Ich mistyczna podniosła atmosfera sprawia, że wypowiadane słowa mają
wyjątkową moc.
Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS, życzy wszystkim swoim członkom oraz ich rodzinom, aby radość płynąca z odradzającego się życia towarzyszyła Wam we wszystkich codziennych sprawach.

II Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy KZZP ZUS

W dniach 15 – 16 marca 2018 r. w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbył się II Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Delegaci dokonali oceny pracy władz i organów krajowych w kadencji 2012 – 2017. Zjazd dokonał wyboru nowych władz i organów krajowych Związku.
Na funkcję Przewodniczącego Związku na kadencję 2018 – 2022 został wybrany Kolega Tadeusz Nowakowski.
Na funkcje członków Krajowej Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Agnieszkę Piotrzkowską  - Przewodnicząca Komisji
 2. Adama Szymańskiego - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Krzysztofa Trynkos - Sekretarz Komisji
 4. Angelikę Jaroszewską - Członek Komisji
 5. Martę Drohomirecką - Członek Komisji

Na funkcje członków Koleżeńskiego Sądu Związku wybrano:

 1. Marzenę Marcych - Przewodnicząca Sądu
 2. Annę Dziaduszek - Członek
 3. Wiktora Góreckiego - Członek
 4. Krzysztofa Skrzypka - Członek
 5. Dorotę Wachowiak - Członek

Na funkcje członków Komisji Statutowej wybrano:

 1. Tadeusz Nowakowski - Przewodniczący Komisji
 2. Wiktor Górecki - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Teresa Podoba - Sekretarz Komisji
 4. Renata Dystrych - Członek Komisji
 5. Jacek Sławiński - Członek Komisji
 6. Adam Szymański - Członek Komisji

W dniu 16 marca 2018 r. obradował Zarząd Krajowy, który na wniosek Przewodniczącego Związku powołał Prezydium Zarządu Krajowego w składzie:

 1. Iwonę Schmidt na funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego
 2. Jadwigę Serkowską na funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego
 3. Renatę Cichosz na funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego
 4. Teresę Fijołek na funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego
 5. Iwonę Witek na funkcję Sekretarza Zarządu Krajowego
 6. Wandę Druzińską na funkcję Skarbnika Zarządu Krajowego

 

Sponsor Główny

Dzień Kobiet 2018

Z okazji Dnia Kobiet męska część KZZP ZUS składa wszystkim Paniom najlepsze życzenia, samych sukcesów w życiu zawodowym oraz rodzinnym. Spełnienia wszystkich marzeń i planów, jak najwięcej radości i szczęścia oraz zadowolenia z siebie. Aby każda  z Was czuła się zawsze wyjątkowo. Drogie Panie,  prosimy o przyjęcie, wyrazów wdzięczności za to, co każda z Was codziennie wnosi do naszego życia. Z wielkim szacunkiem i uznaniem serdecznie za to dziękujemy.
Mężczyźni

Życzenia Świąteczne

Najserdeczniejsze życzenia, zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt
Bożego Narodzenia. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym składa
Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS wszystkim swoim Członkom
Związku oraz pozostałym pracownikom Zakładu.

Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS

24 października Dzień Pracownika ZUS

Szanowne koleżanki i koledzy….
 
Z okazji Dnia Pracownika ZUS, Zarząd Krajowego Związku
Zawodowego Pracowników ZUS składa wszystkim swoim Członkom
oraz pozostałym pracownikom najserdeczniejsze życzenia.
Sprawujecie Państwo doniosłą misję, praca Wasza pomimo, że jest
dobrze wykonywana wydaje się niewidoczna i nie jest należycie
opłacana. Każdy z klientów, wchodząc do urzędu czy na stronę
internetową ZUS korzysta z efektów Państwa ciężkiej pracy. Możecie
być dumni, że jesteście urzędnikami o wysokich standardach
moralnych i świetnych profesjonalnych umiejętnościach. Nasz wysiłek
i ciężka oddana praca sprawiają, że jesteśmy przez społeczeństwo
coraz lepiej postrzegani.
Życzymy aby nadszedł taki czas, że bycie urzędnikiem ZUS będzie
zaszczytem i powodem do dumy.

Serdecznie tego Państwu i nam wszystkim życzymy.

Zarząd KZZP ZUS

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz posiedzenie Zarządu Krajowego

W dniach 31.08.2017r. – 01.09.2017r. odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz posiedzenie Zarządu Krajowego. Zjazd dokonał Zmian w Statucie Związku oraz przedłużył kadencję władz i organów Krajowych Związku. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązał Zarząd Krajowy do przeprowadzenia Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w terminie 15-16 marca 2018 r.

Zarząd Krajowy na wniosek Przewodniczącego Zarządu Krajowego powołał:
- na funkcję Wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego:  kol. Teresę FIJOŁEK oraz kol. Iwonę SCHMIDT,
- na funkcję Sekretarza Zarządu Krajowego powołał – kol. Iwonę WITEK.

Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wszystkim koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy dni wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe napełni WAS spokojem, wiarą i miłością, da siłę pokonywania wszelkich trudności i nadzieję by z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS

Dzień Mężczyzn

Szanowni Mężczyźni!!! My dziś o Was pamiętamy i życzenia Wam składamy:
Oby słońce Wam świeciło a uśmiech nigdy nie znikał z twarzy.
Pogody ducha, spełnienia marzeń w życiu osobistym oraz zawodowym życzy żeńska część Związku.

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet Wszystkim Paniom, a w szczególności Koleżankom naszego Związku, Zarząd Związku w imieniu wszystkich kolegów składa najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia  najskrytszych marzeń oraz powodzenia w realizowaniu własnych planów. Niech każdy dzień będzie dla każdej z Was wyjątkowy.

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS składa wszystkim swoim członkom wraz z rodzinami, najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzymy aby nadchodzące dni upłynęły Państwu w pełnej miłości i nadziei rodzinnej atmosferze, a zbliżający się Nowy Rok przyniósł spokój, stabilizację i wiele okazji do realizacji zamierzeń, tak zawodowych, jak i osobistych. Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS