II Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy KZZP ZUS

W dniach 15 – 16 marca 2018 r. w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbył się II Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Delegaci dokonali oceny pracy władz i organów krajowych w kadencji 2012 – 2017. Zjazd dokonał wyboru nowych władz i organów krajowych Związku.
Na funkcję Przewodniczącego Związku na kadencję 2018 – 2022 został wybrany Kolega Tadeusz Nowakowski.
Na funkcje członków Krajowej Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Agnieszkę Piotrzkowską  - Przewodnicząca Komisji
 2. Adama Szymańskiego - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Krzysztofa Trynkos - Sekretarz Komisji
 4. Angelikę Jaroszewską - Członek Komisji
 5. Martę Drohomirecką - Członek Komisji

Na funkcje członków Koleżeńskiego Sądu Związku wybrano:

 1. Marzenę Marcych - Przewodnicząca Sądu
 2. Annę Dziaduszek - Członek
 3. Wiktora Góreckiego - Członek
 4. Krzysztofa Skrzypka - Członek
 5. Dorotę Wachowiak - Członek

Na funkcje członków Komisji Statutowej wybrano:

 1. Tadeusz Nowakowski - Przewodniczący Komisji
 2. Wiktor Górecki - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Teresa Podoba - Sekretarz Komisji
 4. Renata Dystrych - Członek Komisji
 5. Jacek Sławiński - Członek Komisji
 6. Adam Szymański - Członek Komisji

W dniu 16 marca 2018 r. obradował Zarząd Krajowy, który na wniosek Przewodniczącego Związku powołał Prezydium Zarządu Krajowego w składzie:

 1. Iwonę Schmidt na funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego
 2. Jadwigę Serkowską na funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego
 3. Renatę Cichosz na funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego
 4. Teresę Fijołek na funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego
 5. Iwonę Witek na funkcję Sekretarza Zarządu Krajowego
 6. Wandę Druzińską na funkcję Skarbnika Zarządu Krajowego

 

Sponsor Główny