Życzenia Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą chwile pełne wiary, nadziei i miłości.
Z tej okazji Zarząd Związku prosi o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń zdrowia,
wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym.
Niech rok 2020 będzie czasem spełnionych nadziei i oczekiwań, a życie osobiste i zawodowe będzie pełne sukcesów.

Zarząd Krajowego Związku Zawodowego  Pracowników ZUS „Niezależni.

Dzień Pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia
Pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z okazji Naszego Święta, Zarząd Krajowego Związku Zawodowego
Pracowników ZUS „Niezależni” składa najserdeczniejsze życzenia koleżankom
i kolegom a w szczególności wszystkim zrzeszonym w Krajowym Związku
Zawodowym Pracowników ZUS „Niezależni”.
Życzymy aby Wasza praca była dla Was nie tylko codziennym obowiązkiem,
ale przede wszystkim satysfakcją i radością.
Korzystając z okazji gratulujemy wszystkim odznaczonym.
Jesteśmy głęboko przekonani, że w pełni zasłużyliście na docenienie.

Zarząd KZZP ZUS „Niezależni”

Roczne zebranie sprawozdawcze KZZP ZUS „Niezależni”

W dniach 20 – 22 marca 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Osuchowie odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS „Niezależni”.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich Oddziałowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Związku.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności za rok 2018 oraz omówiono kierunek i plan działalności na rok 2019.

W zebraniu udział wzięli również zaproszeni goście Pani Joanna Drozd – Dyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych ZUS, która przedstawiła aktualną sytuację w ZUS i odpowiadała na pytania uczestników zebrania oraz Pan Andrzej Jankowski – Dyrektor Biura Prawnego FORUM ZZ, który przedstawił i omówił zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni” i Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni” i Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dniem 1 stycznia 2019r. powstał Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni”.

Terenem działania Związku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednostkami organizacyjnymi Związku są Oddziałowe Organizacje Związkowe (OOZ) oraz wchodzące w ich skład Koła i Grupy Związkowe.

Strukturę Organów i Władz Związku określa Statut organizacji:

Ogólnokrajowe Władze Związku

 1. Ogólnopolskie Walne Zebranie Delegatów,
 2. Zarząd Związku,

Ogólnokrajowe Organa Związku

 1. Prezydium Zarządu Związku,
 2. Ogólnopolska Komisja Rewizyjna.
 3. Sąd Koleżeński Związku.

Władze Oddziałowych Organizacji Związkowych

 1. Walne Zebranie Delegatów OOZ,
 2. Zarząd OOZ.

Organa Oddziałowych Organizacji Związkowych

 1. Prezydium Zarządu OOZ,
 2. Komisja Rewizyjna OOZ

W skład Prezydium Zarządu Związku wchodzą:  

W skład Ogólnopolskiej Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Danuta Zborowska – Przewodnicząca OKR
 • Agnieszka Piotrzkowska – z-ca Przewodniczącej OKR
 • Krzysztof Trynkos – sekretarz OKR
 • Anna Filiks – członek OKR
 • Dominika Szymkowiak – członek OKR

KZZP ZUS „Niezależni” jest organizacją, która kieruje się zasadami: koleżeńskości, wzajemnej pomocy, demokracji, współżycia społecznego, jawności informacji. Reprezentujemy pracowników Zakładu oraz bronimy ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Zapraszamy do współpracy i wspólnego działania.

Adres siedziby:

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni”
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
e-mail: KZZP-ZUS-Niezalezni@zus.pl
Strona internetowa Związku: http://www.kzzp-zus.pl/

Życzenia Boże Narodzenie

Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS składa wszystkim swoim członkom oraz ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia, radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, ciepła i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, życzliwości oraz wszelkiej pomyślności i dobra.

Niech przy magicznym zapachu świątecznego drzewka i dźwiękach kolęd przeżyją Państwo piękne chwile Bożonarodzeniowej bliskości.

Nadchodzący Nowy Rok 2019 niech będzie dla Was czasem spokoju, spełnienia wszystkich marzeń oraz optymizmu i satysfakcji.

 

Zarząd Krajowego Związku Zawodowego  Pracowników ZUS

OOZ KZZP ZUS w Kołobrzegu przeprowadziła zbiórkę maskotek.

Nasze koleżanki  i koledzy zebrali  20 worków z maskotkami od pracowników ZUS, maskotki trafiły do kołobrzeskiego Pogotowia Ratunkowego.

Pluszaki mają być wsparciem dla małych pacjentów,  najpierw w karetce,  później

w szpitalu, a po zakończeniu leczenia – już w domu.

GRATULUJEMY