Kontakt

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni”
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
e-mail: KZZP-ZUS-Niezalezni@zus.pl
Strona internetowa Związku: http://www.kzzp-zus.pl/