Życzenia Wielkanocne

Kiedy Wydaję się, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna.                                                                                                                                                                            Jan Twardowski

Koleżanki i Koledzy.
Święta Wielkanocne to czas dobra i nadziei, czas wzajemnej życzliwości.
Ich mistyczna podniosła atmosfera sprawia, że wypowiadane słowa mają
wyjątkową moc.
Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS, życzy wszystkim swoim członkom oraz ich rodzinom, aby radość płynąca z odradzającego się życia towarzyszyła Wam we wszystkich codziennych sprawach.