24 października Dzień Pracownika ZUS

Szanowne koleżanki i koledzy….
 
Z okazji Dnia Pracownika ZUS, Zarząd Krajowego Związku
Zawodowego Pracowników ZUS składa wszystkim swoim Członkom
oraz pozostałym pracownikom najserdeczniejsze życzenia.
Sprawujecie Państwo doniosłą misję, praca Wasza pomimo, że jest
dobrze wykonywana wydaje się niewidoczna i nie jest należycie
opłacana. Każdy z klientów, wchodząc do urzędu czy na stronę
internetową ZUS korzysta z efektów Państwa ciężkiej pracy. Możecie
być dumni, że jesteście urzędnikami o wysokich standardach
moralnych i świetnych profesjonalnych umiejętnościach. Nasz wysiłek
i ciężka oddana praca sprawiają, że jesteśmy przez społeczeństwo
coraz lepiej postrzegani.
Życzymy aby nadszedł taki czas, że bycie urzędnikiem ZUS będzie
zaszczytem i powodem do dumy.

Serdecznie tego Państwu i nam wszystkim życzymy.

Zarząd KZZP ZUS