Roczne zebranie sprawozdawcze KZZP ZUS „Niezależni”

W dniach 20 – 22 marca 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Osuchowie odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS „Niezależni”.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich Oddziałowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Związku.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności za rok 2018 oraz omówiono kierunek i plan działalności na rok 2019.

W zebraniu udział wzięli również zaproszeni goście Pani Joanna Drozd – Dyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych ZUS, która przedstawiła aktualną sytuację w ZUS i odpowiadała na pytania uczestników zebrania oraz Pan Andrzej Jankowski – Dyrektor Biura Prawnego FORUM ZZ, który przedstawił i omówił zmiany w ustawie o związkach zawodowych.