Dzień Pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia
Pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z okazji Naszego Święta, Zarząd Krajowego Związku Zawodowego
Pracowników ZUS „Niezależni” składa najserdeczniejsze życzenia koleżankom
i kolegom a w szczególności wszystkim zrzeszonym w Krajowym Związku
Zawodowym Pracowników ZUS „Niezależni”.
Życzymy aby Wasza praca była dla Was nie tylko codziennym obowiązkiem,
ale przede wszystkim satysfakcją i radością.
Korzystając z okazji gratulujemy wszystkim odznaczonym.
Jesteśmy głęboko przekonani, że w pełni zasłużyliście na docenienie.

Zarząd KZZP ZUS „Niezależni”