Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS składa wszystkim swoim członkom wraz z rodzinami, najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzymy aby nadchodzące dni upłynęły Państwu w pełnej miłości i nadziei rodzinnej atmosferze, a zbliżający się Nowy Rok przyniósł spokój, stabilizację i wiele okazji do realizacji zamierzeń, tak zawodowych, jak i osobistych. Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS

Krajowy Zjazd Sprawozdawczy za 2016 r.

W dniach 30 listopada - 02 grudnia 2016 r. w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym w Osuchowie odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Delegaci powitali dwie nowe jednostki organizacyjne Związku z Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz III Oddziału ZUS w Warszawie. Przewodniczący Zarządu Krajowego, Skarbnik oraz Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawili sprawozdania z rocznej działalności - Delegaci nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań.
Z Delegatami spotkał się dr Marcin Wojewódka Członek Zarządu ZUS oraz Pani Maria Burska p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Pracowniczych. Podczas dyskusji delegaci przekazali przedstawicielom Pracodawcy szereg uwag odnośnie bieżącej pracy, zgłosili zastrzeżenia odnośnie źle funkcjonujących narzędzi informatycznych /aplikacji/, które nie wspierają w oczekiwany sposób obsługi nakładanych na pracowników zadań. Głównym sponsorem Zjazdu było PZU Życie S.A.  
Zarząd Związku zaprosił na Zjazd  przedstawicieli brokera ubezpieczeniowego -  FIRMĘ MENTOR S.A., która w imieniu Pracodawcy negocjuje warunki ubezpieczeń z PZU S.A. Przedstawiciele firmy MENTOR omówili możliwości nowego pakietu /rozszerzonego/, dostosowanego do oczekiwań pracowników ZUS i ich rodzin  "Opieka Medyczna PZU Życie S.A". Na koniec odbyła się dyskusja i wymiana opinii odnośnie funkcjonowania programu "Opieka Medyczna". Przedstawiciele brokera ubezpieczeniowego zebrali uwagi i zobowiązali się do ich omówienia z ubezpieczycielem. Na zakończenie Delegaci Zjazdu otrzymali materiały i gadżety reklamowe PZU S.A. 

Sponsor