Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz posiedzenie Zarządu Krajowego

W dniach 31.08.2017r. – 01.09.2017r. odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz posiedzenie Zarządu Krajowego. Zjazd dokonał Zmian w Statucie Związku oraz przedłużył kadencję władz i organów Krajowych Związku. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązał Zarząd Krajowy do przeprowadzenia Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w terminie 15-16 marca 2018 r.

Zarząd Krajowy na wniosek Przewodniczącego Zarządu Krajowego powołał:
- na funkcję Wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego:  kol. Teresę FIJOŁEK oraz kol. Iwonę SCHMIDT,
- na funkcję Sekretarza Zarządu Krajowego powołał – kol. Iwonę WITEK.