OOZ KZZP ZUS w Kołobrzegu przeprowadziła zbiórkę maskotek